KGFB - 2016 ünnepelj!játék az élet!találka?bloggerolvasni jó!
Egyéni keresés
hirdetés

Ma­nap­ság egy­re több csa­lád, pár ke­res al­bér­le­tet. Nem vá­sá­rol­nak az em­be­rek sa­ját la­kást, mert nem é­ri meg és nincs is rá pén­zük, nem me­rik be­vál­lal­ni a hi­telt. Ép­pen e­zért meg­fe­lelő al­bér­le­tet sem egy­szerű ta­lál­ni, hi­szen nagy a ke­res­let.